Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2009

ΑΣΥΣΤΟΛΟΣ ΕΜΠΑΙΓΜΟΣ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΠΕΡΓΟΥΣ ΠΕΙΝΑΣ 1-7-2009

-O παράνομα ασκών χρέη προέδρου της Ανεξάρτητης Αρχής Σπύρος Ζησιμόπουλος εμπαίζει ασύστολα επί 15 ημέρες τούς απεργούς καί δηλώνει ψευδώς ότι έχει κινήσει τή διαδικασία ανάκλησης της προηγούμενης εκτρωματικής αθωωτικής απόφασης μέλους τού καρτέλ χάλυβα,έ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


τής εταιρείας IRONTENCO AE η οποία έχει καταγγείλει τό Ελληνικό καρτέλ τού χάλυβα 1-7-2009

Θέμα: εμπαιγμός κυβέρνησης-παράνομου προέδρου Επιτροπής Ανταγωνισμού μέ σκοπό τήν προστασία τού καρτέλ τού χάλυβα.


Σέ σημερινή συνάντηση τού Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας μας κ.Θεόδωρου Τενέζου ο οποίος ως γνωστόν βρίσκεται στήν 139η ημέρα απεργίας πείνας μπροστά στό κτίριο της Επιτροπής Ανταγωνισμού μέ άμεσο κίνδυνο ανήκεστης βλάβης καί θανάτου, μέ τά αρμόδια στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης τής Αρχής, απεδείχθη ότι :


-O παράνομα ασκών χρέη προέδρου της Ανεξάρτητης Αρχής Σπύρος Ζησιμόπουλος εμπαίζει ασύστολα επί 15 ημέρες τούς απεργούς καί δηλώνει ψευδώς ότι έχει κινήσει τή διαδικασία ανάκλησης της προηγούμενης εκτρωματικής αθωωτικής απόφασης μέλους τού καρτέλ χάλυβα,έχοντας ενεργοποιήσει γιά τόν σκοπό αυτό τίς υπηρεσίες της Επιτροπής, ορίζοντας μάλιστα καί ημερομηνία.


-Τά ως άνω αρμόδια στελέχη τής Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού δήλωσαν κατηγορηματικά άγνοια ύπαρξης οιασδήποτε προπαρασκευαστικής διαδικασίας η οποία νά έχει σχέση μέ την ανάκληση της παραπάνω αθωωτικής απόφασης μέλους τού καρτέλ χάλυβα.


-η παραπάνω ανάκληση αποτελεί νομική καί ουσιαστική προϋπόθεση οιασδήποτε νέας έρευνας επί τού συνόλου τών καταγγελιών της εταιρείας μας, ακόμα καί της προόδου τής διεξαγώμενης, υποτιθέμενης, αυτεπάγγελτης έρευνας σέ βάρος τών χαλυβουργιών καί τού συνόλου τού χονδρικού εμπορίου τού κλάδου, γι'αυτό καί απετέλεσε αποφασιστικό μέρος τής συμφωνίας μέ τόν υφυπουργό Ανάπτυξης.


-εταιρεία μας καταγγέλει τήν ανήθικη καί παρελκυστική συμπεριφορά τού Σπύρου Ζησιμόπουλου, ο οποίος μέ τήν προφανή ανοχή της κυβέρνησης εξακολουθεί νά προσφέρει προκλητική προστασία στό σκληρό καρτέλ χάλυβα.


-Οι απεργοί πείνας Θεόδωρος Τενέζος 139 ημερών καί Γεώργιος Κοσμόπουλος 21 ημερών διαμαρτύρωνται εντονότατα καί δηλώνουν ότι ο εμπαιγμός δέν πρόκειται νά γίνει πλέον ανεκτός, η δέ απεργία θά κλιμακωθεί μέχρι τελικής δικαίωσης.

Οι απεργοί πείνας θά εκδώσουν ανακοίνωση γιά τήν κλιμάκωση τής απεργίας.

Αθήνα 1-7-2009

Θεόδωρος Τενέζος

Πρόεδρος καί Διευθύνων Σύμβουλος

IRONTENCO AE