Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2008

ΑΠΑ ΠΑ ΡΕΖΙΛΙΚΙΑ

ΠΟΣΟ ΚΑΙΡΙΟΙ ΚΑΙ ΔΗΚΤΙΚΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΟΙ ΟΤΑΝ ΤΟΥΣ ΔΙΝΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ